29/05/2011

20 χρόνια μετά...

Συνδυασμός αυτοκριτικής και αυτογνωσίας (άγνωστες λέξεις στο σημερινό λεξικό) εδώ ...

No comments:

Post a comment