09/04/2012

Αφιερωμένο στη σύμπραξη ΜΛ-ΚΚΕ & ΚΚΕ-ΜΛ