09/06/2012

Ωραίο graffiti...

...και σωστό τρίστιχο από την (άγνωστη σε μένα) Έφη: