20/10/2011

Το ανέκδοτο της ημέρας:


Απαντώντας στις αναφορές του κ. Παπανδρέου περί εκκρεμών υποθέσεων, οι δικαστικοί λειτουργοί επισημαίνουν ότι «εφαρμόζουν με ευλάβεια τους νόμους του Κράτους και επομένως εκφράσεις όπως "αρνησιδικία με τερτίπια" ανέμεναν να μην ειπωθούν, διότι έτσι προσβάλλεται το σύνολο των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, με τα πενιχρά μέσα που τους διαθέτει η Πολιτεία, προσπαθούν να δικαιοδοτούν με υψηλό αίσθημα ευθύνης».